קטעים מחג המעלות 2009

| עדכון אחרון:  19/12/2009 07:54

 

 

תודות:

צילום: איילת אוגד.

עריכה: יוכי ברוך.

 

 

הנאה מובטחת...

 

חיים.

ריקוד בניםמכון הרכבועדת קליטהכיסאותדוח ועדגדעון אמראסתי ועדנהאסתי ועדנה חוזרותמשפחת אושרהמדריך לטרמפיסט
ד.נ בקעת בית הכרם 201120004-9585303[email protected]